+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

Veien til bil-lappen

Er du snart 18 år og lei av å være avhengig av andre eller kollektivtransport for å komme deg rundt?
Kanskje du er over 18 år, men aldri har trengt førerkort før nå?

Uansett motivasjonen din så er vi her for å hjelpe deg

Hva du kan gjøre selv

Dette kan du gjøre når som helst i løpet av opplæringen når du skal ta førerkortet på bil, med visse forbehold til alder.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring er all den bilkjøringen du gjør hjemme.

Dette er en av de beste investeringene du gjør. Forskning viser at du som øvelseskjører er mindre ulykkesutsatt også i tiden etter at du tar førerkort.

Vegvesenet anbefaler minimum 140 timer privat øvelseskjøring. Dette er en time i uken fra 16 år til 18 år.

For å starte øvelseskjøring må du som skal lære deg å kjøre først ha trafikalt grunnkurs bevis. Dette får du etter at du har deltatt på et trafikalt grunnkurs. Kommende kurs hos oss

For deg som aldri har hjulpet noen på vei førerkortet før så har Statens vegvesen gratis informasjonskveld for deg som ønsker tips.  Ledsager kurs

Husk!

 • Når du øvelseskjører må du ha rød  “L” bak og et ekstra speil til den som er med deg slik at de kan se trafikken bak.
 • Den som skal hjelpe deg å øvelseskjøre må være fylt 25 år og ha hatt førerkortet på bil sammenhengende i minimum 5 år.
 • Når du øvelseskjører er ledsageren din som er fører av bilen.

Du som vår elev får selvsagt tips og hjelp av oss til hva dere bør trene hjemme.

Teoriprøven

Viktig å vite om teoriprøven

 • Du må være fylt 17 år og 6 måneder for å ta teorien.
 • Du kan ta teoriprøven før du har startet med trafikkopplæring hvis du ønsker det. 
 • Før du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette kan gjøres elektronisk på Vegvesenet.
 • Du må ha med gyldig legitmasjon og penger til å betale for teoriprøven (ikke kredittkort)
 • Oversikt over vegvesenets priser finner du her.

Hvor og når?

 • Avlegges på en trafikkstasjon. Nærmest er Billingstad og Drammen.
 • På Billingstad er det “drop in” på hverdager.
 • Mandag: kl. 09.00-13.00
 • Onsdag og fredag: kl. 08.00-13.00

Hvordan foregår den?

 • Teoriprøven på bil består av 45 spørsmål og du kan ikke ha mer enn 7 feil (85 % riktig)
 • Du har 90 minutter til disposisjon. Når du får et spørsmål får du flere alternativer, men kun ett svar er riktig.
 • Hva slags temaer du kan bli spurt om finner du her.
 • Normalt er teoriprøven skriftlig (på pc), men ved lese- og skrivevansker kan det søkes om å ta teoriprøven muntlig.
 • Trenger du å ta teoriprøven muntlig? Da kan du søke om dette her. 

Øving til prøven

 • Lesing til teoriprøven gjøres som et selvstudie.
 • Du kan få kjøpt teoribøker på trafikkskolen eller i bokhandel.
 • For å se hvordan teoriprøver gjennomføres kan du benytte deg av tester på nettet. Dette anbefaler vi kun at du gjør etter at du har satt deg inn i temaene. Da anbefaler vi www.teoritentamen.no

Trinn 1

Dette er det første obligatoriske du må igjennom på veien din til lappen.

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta et obligatorisk teorikurs som heter trafikalt grunnkurs.

Når du har fullført trafikalt grunnkurs sier vi ifra til Statens vegvesen slik at du får et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

For å delta må du ha fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teorikurs fordelt på 17 skoletimer og handler om disse temaene:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket (foregår kun i høst/vinterhalvåret).

Neste kurs finner du her:

 http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Unntak: Hvis du er over 25 år behøver du kun førstehjelp, tiltak ved ulykke og trafikant i mørket før du avlegger praktisk prøve (oppkjøring).

Du trenger kun å gjennomføre trafikalt grunnkurs en gang og da er det gyldig for alle de lette førerkortklassene (moped, motorsykkel, traktor og bil). 

Har du f.eks tatt trafikalt grunnkurs i forbindelse med moped eller mc lappen så trenger du ikke ta det igjen når du skal ha billappen.

Vi har trafikalt grunnkurs fire dager etter hverandre.

Den femte dagen med trafikant i mørket setter vi opp en kveld som passer for deg. 

Trafikant i mørket

Dette er et kurs som er en del av det trafikale grunnkurset.

Kurset er for å bli bevisst på de begrensninger du har ved det å gå og kjøre i mørket og hvordan du kan unngå ulykker.

Du starter først med teori på trafikkskolen. Så skal du ut å se på risikosituasjoner ved det å kjøre/gå i mørket og ha en demonstrasjon med lysbruk.

Her vil vi stå litt utendørs så husk å kle deg etter været.

Etter demoen drar vi tilbake på trafikkskolen for en oppsummering.

Elevene kjører ikke selv, men sitter på med en trafikklærer.

Kurset varer i 2 timer og 15 minutter og foregår på kveldstid fordi vi er avhengig av at det er mørkt ute for å få gjennomført demonstrasjon.

Tar du trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16. mars – 31. oktober) Får du lov til å vente til høsten før du tar trafikant i mørket.

Dette er fordi det ikke blir mørkt før veldig sent i sommerhalvåret. I dette tilfellet er trafikalt grunnkurs beviset kun gyldig til 31 oktober.

Når du da tar trafikant i mørket blir det trafikale grunnkurs beviset gyldig igjen.

Hvis du tar trafikalt grunnkurs om vinteren 

Mellom 1 november og 15 mars må du ha trafikant i mørket i tillegg til det trafikale grunnkurset før du får gyldig trafikalt grunnkurs bevis.

Vi har tilbyr trafikant i mørket fra starten av oktober til midten av mars.

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Har du spørsmål om trafikalt grunnkurs?

Sjekk de vanligste spørsmålene her

Trinn 2

Etter det trafikale grunnkurset starter kjøringen.

Her trener du på å beherske det å kjøre selve bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter og trafikkreglene.

Kjøreteknisk del

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du kan kjøre bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Dette gjøres ved at vi prøver å automatisere handlinger. Det vil si at du gjør noe så mange ganger at du ikke trenger å bruke så mye kapasitet på det lenger. 

Du må også ha gode rutiner for å se deg for (få med deg kryss, speilbruk og blindsone). 

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. 

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet til å øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og vi hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre.

Målet for trinn 2

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å bruke kunnskaper og ferdigheter som han eller hun har lært seg gjennom trinnet. Du skal vurdere din egen ferdighet i å bruke og oppdage mangler ved bilen.

Eleven skal

 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
 2. gjøre rede for bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
 3. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
 4. gjøre rede for kjøring med tilhenger
 5. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring 6. gjøre seg klar for kjøring
 6. utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
 7. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 8. utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen (Lasteevne og kjøring med tilhenger , Bremser, Hjul og dekk, Styring, Lys, Sikt,  Driftssikkerhet, Sikkerhetsutstyr  og Varselinnretninger.)
Trinnvurdering

Når du kan kjøre bilen godt slik at du kan begynne å fokusere på hva som skjer utenfor egen bil på en trygg måte kan vi ha en trinnvurdering.

Du skal da med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er godt nok.

Læreren skal gi deg en tilråding i spørsmålet om du har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før- og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring.

Dette er ikke en kjøretime for å fortelle deg hva du skal trene på.

Vil du ha mer informasjon om trinnvurderinger?

Vi er her for å hjelpe deg! Kontakt oss 

Trinn 3

Nå som du har kjørt så mye at det å kjøre selve bilen ikke lenger er utfordrende. Klarer du nå å kjøre uten å bruke kapasitet på den tekniske kjøringen kan du starte med å samarbeide med andre i trafikken og lære deg trafikkreglene.

Sikkerhetskurs på øvingsbane

På øvningsbanen skal du lære å sikre deg selv og ting i bil, og forstå hvordan bilen kan påvirkes av hvordan du kjører.

Du kommer også til å se på bilens utrustning (førerstøttesystemer).

Kurset er på 4 undervisningstimer.

Den praktiske kjøringen vil foregå på en lukket bane.

Dette er ingen racingbane, men en bane som skal simulere en vanlig vei.

Vi bruker NAF øvingsbane på Eggemoen (Hønefoss).

Læreren er med deg i bilen og vi bruker den skolebilen vi har brukt i den tidligere opplæringen.

Selv om banen ligger i Hønefoss møtes vi i Asker.

Enten møtes vi på trafikkskolen eller så avtaler vi hvor du vil hentes.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Her lærer du trafikkregler, samhandling med andre og du skal også tilegne deg kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Opplæringen settes opp med læreren din og vi hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din videre vil være. 

Har du spørsmål om opplæringen? Se ofte stilte spørsmål

Målet for trinn 3

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Du skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Du skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Eleven skal

 1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
 4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
 6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.
Trinnvurdering

Du skal da med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er godt nok. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om du har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinnvurderingen skal vare 45 minutter og inneholde før- og ettersamtale, i tillegg til praktisk kjøring. Når opplæringen i trinn 3 er fullført skal kompetansen være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig og oppfylle kravene til førerprøven. Du skal kunne kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Har du spørmål om trinnvurderinger? Vi er her for å hjelpe deg

Trinn 4

Nå er du på det siste trinnet. Du kan nå kjøre selve bilen og du har lært deg trafikkreglene og hvordan reglene fungerer i praksis. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 

Sikkerhetskurs vei

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko (teori)
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering (teori)

Det er delt inn i 4 deler som vi deler i minimum to dager. Kjøringen på tema 2 og 3 gjennomføres ikke samme dag. . Først er det 1,5 time teori om bilkjøringens risiko i klasserom. Del to er 4 timer kjøring på landeveg og forbikjøring. Del tre er 3 timer avsluttende kjøring og del fire er 1,5 time teori med refleksjon og erfaringsutveksling i klasserom.

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å bestå oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

Den obligatoriske opplæringen er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øvelse gjennom opplæring ved en trafikkskole, øvelseskjøring privat eller begge deler.

Hovedmål for opplæringen

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • er trafikksikker
 • gir god samhandling
 • fører til god trafikkavvikling
 • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
 • er i samsvar med gjeldende regelverk
Praktisk prøve (oppkjøring)

Denne kan tas etter at all trafikkopplæringen er gjennomført og teoriprøven er bestått.

Før prøven:

Du bestiller tid for oppkjøring på https://www.vegvesen.no/dinside/. Der kan du gi oss fullmakt hvis du ønsker at vi skal bestille for deg.

Bestiller du selv husk at vi må ha beskjed med en gang for å kunne sette av tid til å bli med. Vi blir ikke varslet av vegvesenet når du bestiller time. Du har oppkjøringen med en sensor som jobber på trafikkstasjonen.

Hva skjer underveis?

Det tar vanligvis rundt 60 minutter. Du har først en klargjøring med sensor og så skal du utføre en sikkerhetskontroll på bilen ved at du får spørsmål av sensor. Dette gjør du før du starter å kjøre. Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du kan få oppgaver underveis som å snu, parkere eller rygge.  Hvor man skal kjøre bestemmes av et dataprogram før sensor kommer ut i bilen. Disse rutene er nøye planlagt for å teste den som kjører opp i forskjellige trafikksituasjoner og trafikkmiljø. Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er ferdig. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven.

Oppkjøringen gjennomføres med den skolebilen du har brukt under opplæringen din.

Vi pleier alltid å ha en oppvarmingstime i forkant av oppkjøringen. Læreren er med deg til trafikkstasjonen og er der sammen med deg helt til oppkjøringen starter og sensor møter deg.  Når man har praktisk prøve må du ha med gyldig legitimasjon og penger til gebyret til trafikkstasjonen.

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Fant du ikke det du lette etter her? Sjekk ut vår FAQ for spørsmål og svar!

Priser finner du her: trykk på lenken

Vil du lære å kjøre?

 

Pin It on Pinterest