+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

Veien til Lett motorsykkel (Klasse A1) 

“Når som helst”

Dette kan du gjøre når som helst i løpet av prosessen, med visse forbehold til alder.

Øvelseskjøring

Øvelseskjøring er den kjøringen du gjør hjemme sammen med mamma eller pappa (eller noen andre). Dette er en av de beste investeringene du kan gjøre fordi forskning viser at du som øvelseskjører er mindre utsatt for ulykker også i tiden etter at du får lappen.

Du kan starte å øvelseskjøre med lett motorsykkel når du er 15 år gammel.

For å starte med øvelseskjøring må du som skal lære å kjøre først ha trafikalt grunnkurs bevis. For å få det må du delta på et teorikurs som kalles trafikalt grunnkurs.

Her finner du oversikt over kommende kurs.

Når dere skal øvelseskjøre kan den som skal lære deg å kjøre sitte på med deg eller bruke en egen motorsykkel (minimum lett motorsykkel). Hvis dere skal sitte på samme sykkel sjekk nyttelasten i vognkortet først.

Når dere kjører må dere begge ha refleksvest med rød “L” bak og toveis kommunikasjon (intercom eller handsfree mobil blir oftest brukt). Den som skal hjelpe deg å øvelseskjøre må være 25 år og ha hatt førerkortet sammenhengende i minimum 5 år på motorsykkel (minimum lett motorsykkel).

Den som lærer bort kan kjøre både foran eller bak den som øvelseskjører alt ettersom hva du skal lære.

For å holde utgiftene nede anbefales det å øvelseskjøre mye privat hvis du har mulighet til det og at du leser teori før de starter med opplæringen.

Våre elever får tips og hjelp av oss til hva dere bør trene på hjemme.

Teoriprøven

For å ta teorien til lett motorsykkel må du være fylt 15 år og 6 måneder. Du kan ta teorien selv om du ikke har startet på opplæringen.

Prøven tas på en trafikkstasjon (nærmest for oss er Billingstad og Drammen) og du trenger ikke å bestille tid på forhånd.

På Billingstad er det “drop in” på hverdager. Mandag: kl. 09.00-13.00, Onsdag og fredag: kl. 08.00-13.00. Ferier kan påvirke åpningstiden.

Før du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette gjør du elektronisk på https://www.vegvesen.no/dinside/

Søknaden din om førerkort må være godkjent før du kan ta teoriprøven. Du må logge inn selv å se at helse og vandel er godkjent. På “dinside” kan du også se oversikt over all opplæringen din og om den er rapportert inn til statens vegvesen.

Du må ha med deg gyldig legitmasjon og penger til å betale for teoriprøven (ikke kredittkort) Oversikt over vegvesenets priser finner du her https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser.

Teoriprøven på motorsykkel er den samme uansett om du skal ha lett, mellom tung eller tung motorsykkel. Prøven består av 40 spørsmål og du må ha 34 riktige for å bestå.

Du har 90 minutter til disposisjon. Når du får et spørsmål får du flere alternativer, men kun ett svar er riktig. Hva slags temaer du kan bli spurt om finner du her: Temaliste for motorsykkel

Normalt er teoriprøven skriftlig, men ved lese- og skrivevansker kan det søkes om å ta teoriprøven muntlig. Trenger du å ta teoriprøven muntlig? Da kan søke om tilrettelagt prøve.

Lesing til teoriprøven gjøres som et selvstudie. Du kan få kjøpt teoribøker på trafikkskolen eller i bokhandel.

For å se hvordan teoriprøver gjennomføres kan du benytte deg av tester på nettet.

Vi anbefaler www.teoritentamen.no

Del 1

Dette er det første du må igjennom på veien din til lappen.

Trafikalt Grunnkurs

Før du kan øvelseskjøre, må du ta et teorikurs som heter trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs sier vi ifra til statens vegvesen slik at du får et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

For å delta må du ha fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teorikurs fordelt på 17 skoletimer og handler om disse temaene:

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (foregår kun i vinterhalvåret).

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Unntak: Hvis du er over 25 år behøver du kun førstehjelp, tiltak ved ulykke og trafikant i mørket (mørkekjøring).

Du trenger kun å gjennomføre trafikalt grunnkurs en gang og da er det gyldig for alle de lette førerkortklassene (moped, motorsykkel og bil).

Vi har trafikalt grunnkurs fire dager etter hverandre og den femte dagen med trafikant i mørket setter vi opp en kveld som passer for deg.

Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Dette er et kurs for å bli bevisst på de begrensninger vi har ved det å gå og kjøre i mørket og hvordan vi kan unngår ulykker.

Vi starter først med teori på trafikkskolen. Så skal vi ut  å se på risikosituasjoner ved det å kjøre/gå i mørket og ha en demonstrasjon med lysbruk. Her vil vi stå litt utendørs så husk å kle deg etter været. Etter demoen drar vi tilbake på trafikkskolen for en oppsummering.

Elevene kjører ikke selv, men sitter på med en trafikklærer. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter og foregår på kveldstid fordi vi er avhengig av at det er mørkt ute for å få gjennomført demonstrasjon.

Tar du trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16. mars – 31. oktober) får du lov til å vente til høsten før du tar trafikant i mørket. Dette er fordi det ikke blir mørkt før veldig sent i sommerhalvåret. I dette tilfellet er trafikalt grunnkurs beviset kun gyldig til 31 oktober.

Når du da tar trafikant i mørket blir det trafikale grunnkurs beviset gyldig igjen.

Hvis du tar trafikalt grunnkurs om vinteren (1 november og 15 mars) må du ha trafikant i mørket i tillegg til det trafikale grunnkurset før du får gyldig trafikalt grunnkurs bevis.

Vi har tilbyr trafikant i mørket fra starten av oktober til midten av mars.

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Grunnkurs MC

Kurset er teoretisk og foregår i klasserom. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter.

Dette er en kort innføring i hva det vil si å kjøre motorsykkel.

Dette er noe av hva mc kurs omhandler:

Reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen. Analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper. Drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Del 2

Her trener man på å beherske det å kjøre selve motorsykkelen så godt at man kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter og trafikkreglene

Kjøreteknisk del

Her skal du lære deg mer om lett motorsykkelen og trene på øvelser for å lære deg å kjøre den.

Her øver du på kjøretekniske ferdigheter som igangsetting, giring, stans, speilbruk, brems og svinging.

Du skal bli så flink til å kjøre selve motorsykkelen at du kan rette oppmerksomheten mot andre i trafikken og trafikkreglene.

Dette gjøres ved at vi prøver å automatisere handlinger. Det vil si at du gjør noe så mange ganger at du ikke trenger å bruke så mye kapasitet på det lenger.

Du må også ha gode rutiner for å se deg for (få med deg kryss, speilbruk og blindsone).

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre.

Målet for trinn 2 (kjøreteknisk del)

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Du skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, motorsykkelen.

2.2.1 Motorsykkelens oppbygging, sikkerhet og miljø

– Motor og drivverk – Bremsesystemet og hjelpesystemer – Styring, svingarm og forgaffel – Hjul, dekk og veggrep – Nødstopp og bensinkran – Avgasser – Sidevogn – 3- og 4 – hjuls motorsykler

2.2.2 Eier og brukers ansvar for kjøretøyet

– Eier- og føreransvar – Forskriftsmessig og forsvarlig stand – Motorsykkelens vognkort, egenvekt, nyttelast og effekt – Kjøring og sikring av passasjer – Sikring av last

2.2.3 Menneskets kapasitet og trafikkens krav

 – Forholdet mellom trafikkens krav og menneskets kapasitet – Faktorer som virker inn på motorsykkelføreren – Kjøreprosessen, informasjonsinnhenting og automatisering – Begrenset passiv sikkerhet – Hensikt med og krav til sikkerhetsutstyr – Påbudt sikkerhetsutstyr – Ulike typer sikkerhets- og kjøreantrekk

2.2.4 Gjøre seg klar for kjøring 

– Motorsykkelens instrumenter og betjeningsinnretninger

– Start og stopp av motor

– Bruk av motorsykkelens parkeringsstøtter

– Forflytte motorsykkelen uten hjelp av motor, fremover og bakover, rett frem og i sving ved å gå ved siden av den

– Valg av motorsykkel som passer den enkeltes behov og ferdighetsnivå

– Innta en hensiktsmessig sittestilling med løse armer og lett bøy i albue

– Benytte ulike innstillinger for å tilpasse motorsykkelen til fører og eventuell passasjer

– Motorsykkelens forankringspunkter

2.2.5 Igangsetting og stans, giring, styring og bremsing

– Gode arbeidsrutiner for kjøring av motorsykkelen

– Igangsetting fra vegkant, rett frem flat veg, med- og motbakke – Jevn fartsøkning etter igangsetting

– Bruk av brems eller kombinasjon av brems/kopling/-giring (kort stans ny start) i motbakke for å kunne stå stille og/eller unngå å rulle bakover

– Igangsetting like før eller i sving, til høyre og venstre; jevn sving og presis plassering både gjennom og etter svingen ved hjelp av blikk, styrekommando, forankring og gasskontroll

– Bruk av bremser

– Myk stans

– Forankring/sittestilling

– Gass, kopling og brems i riktig rekkefølge

– Presis koordinering av gass (turtall), koplingshendel og gir velger – God balanse når motorsykkelen kjøres i gangfart

– Klargjøring for videre kjøring, rett fram, til høyre og venstre

2.2.6 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk 

– Forankring, blikkbruk, svingpunkt, styrekommando, gasskontroll og presisjon ved kjøring på veg

– Høyre- og venstresvinger i vanlige vegkryss med liten eller ingen trafikk

– Kurvekjøring på landeveg i liten trafikk

– Plassering, valg av gir og handlingsberedskap før sving

– Presis koordinering av gass (turtall), koplingshendel og gir velger

– Sikre stødige bevegelser i motorsykkelen

– Hensiktsmessig gir etter fart, kurvatur og terreng

– Vurdering av stansepunkt for å gjøre igangsettingen enklere ved påfølgende sving til høyre eller venstre

2.2.7 Sikkerhetskontroll 

– Hjul og dekk – Forbrems og bakbrems – Eksosanlegg – Kraftoverføring – Fjæring og støtdempere – Styring, forgaffel – Ramme og svingarm – Lys og elektrisk anlegg, – Varselinnretninger (lamper, lyder som varsler fare m.m.) – Bekledning – Lasteevne

   
Trinnvurdering

Når du kan kjøre motorsykkelen så sikkert at du klarer å ha fokus på å løse trafikale situasjoner på en trygg måte kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering.

En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt.

Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 2 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Læreren skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.

Se “målene for trinn 2”

Del 3

Her skal du kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Trafikal del MC

Her fokuserer du på det å lese situasjoner, oppfatte risiko, tilpasse hastighet, trafikkregler og samhandling med andre i trafikken.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre

Målet for trinn 3 (trafikal del)

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen i trinn 4.

Du skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet.

Du skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Du skal

1. gjøre rede for trafikksystemet og trafikantgrupper

2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering 3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken, herunder kjøring i tunnel og de regler som gjelder for motorsykkelkjøring

4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting 5. anvende presis kjøreteknikk for styring og bremsing av motorsykkelen

6. mestre å kjøre tydelig og bestemt i bolig, tettsted og bymiljø

7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi

8. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket

9. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

Trinnvurdering

Når du kan trafikkreglene og kan kjøre kjøre motorsykkelen selvstendig i de fleste trafikkmiljø på trygg måte med fokus på lav risiko kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering.

En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 3 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Lærern skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.

Se “målene for trinn 3”

Del 4

Avsluttende opplæring. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

Sikkerhetskurs trafikk

Dette er ikke et kurs for å lære om trafikkregler, men et kurs hvor du videreutvikler det du har jobbet med i trinn 3. 

Kjørestrategi og taktikk, kjøre tydelig og bli bevist på hvordan du blir oppfattet av andre, oppdage og minimere farer, handlingsom.

Sikkerhetskurset består av 4 skoletimer hvor minimum 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser, resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering

Sikkerhetskurs vei

Dette er en videreføring av det å vurdere risiko, men mer på landevei. Her er det både teori før kjøring og oppsummering etter endt kjøring (forbikjøring, handlingsrom, kjørestrategi, planlegge kjøretur, refleksjon av egen risikoforståelse og kjøremåte).

I klasse A1 er sikkerhetskurs på veg på 5 skoletimer, hvorav minimum 4 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering

Praktisk prøve

Denne kan tas etter at all opplæring er gjennomført og teoriprøven er bestått. Fra mai til september på østlandet.

Du bestiller tid for oppkjøring på https://www.vegvesen.no/dinside/. Der kan du gi oss fullmakt hvis du ønsker at vi skal bestille for deg. Bestiller du selv husk at vi må ha beskjed med en gang for å kunne sette av tid til å bli med. Vi blir ikke varslet av vegvesenet når du bestiller time. Du har oppkjøringen med en sensor som jobber på trafikkstasjonen.

Det tar vanligvis rundt 60 minutter. Du har først en klargjøring med sensor. Du utføre en kontroll før kjøring (daglig kontrollI) og sikkerhetskontroll på motorsykkelen ved at du får spørsmål av sensor. Dette gjør du før du starter å kjøre. Etter dere har sett på sykkelen skal du kjøre igjennom alle 5 kjøregårdsøvelsene to ganger hver. Etter kjøregården forsetter kjøringen i trafikken. Noen ganger sitter sensor på med deg (30% av gangene, men avhenig av vekt). Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Hvor man skal kjøre bestemmes av et dataprogram før sensor kommer ut til prøven. Disse rutene er nøye planlagt for å teste den som kjører opp i forskjellige trafikksituasjoner og trafikkmiljø. Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er ferdig. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven.

Oppkjøringen gjennomføres med den skolesykkelen du har brukt under opplæringen din.

Vi pleier alltid å ha en oppvarmingstime i forkant av oppkjøringen. Læreren er da med deg til trafikkstasjonen og er der sammen med deg helt til oppkjøringen starter og sensor møter deg.  Når man har praktisk prøve må du ha med gyldig legitimasjon og penger til gebyret til trafikkstasjonen.

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Utvidelse

Har du lett-lappen og ønsker å utvide til mellomtung eller tung, må du gjennom et par ting. 

Utvidelse fra A1 til A2

Hvis du har lett motorsykkel, men nå vil ha mellomtung lappen 

Hvis du har førerkortet på lett motorsykkel i mer enn to år kan du utvide til mellomtung. Da må du ha et utvidelseskurs, kurs i presiskjøreteknikk og sikkerhetskurs vei. Da slipper du å ta førerprøve (oppkjøring). Når du har hatt førerkortet på mellomtung i 2 år kan du da utvide videre til tung motorsykkel ved å ta et 7 timers utvidelseskurs. Da kan du hente ut førerkortet hos vegvesnet uten å kjøre opp. Mer spørsmål om dette? Ring Roy på 90104959.

Fant du ikke det du lette etter her? Sjekk ut vår FAQ for spørsmål og svar!

Priser lett motorsykkel

Vi har delt inn prisene etter samme deler som over. Vi har ikke pakkepriser tilgjengelig.

Du betaler kun for det du trenger.

 

"Når som helst"

Kjøretime 845

 

Del 1

Trafikalt grunnkurs (Inkludert førstehjelp) 2300
Trafikant i mørket 1650
Grunnkurs motorsykkel (MC kurs) 990

Del 2

Trinnvurdering 925

 Del 3

Trinnvurdering 925

Del 4

Sikkerhetskurs i trafikk 3380
Sikkerhetskurs vei  4225
Førerprøve (oppkjøring) 2900

Priser per 1 mars 2019. Vi tar forbehold om feil og prisendringer.

Kjøretimer kan være påkrevet

Gebyrene til statens vegvesen finner dere her 

Er du klar til å ta førerkort?

 

Pin It on Pinterest