+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

Veien til moped-lappen

“Når som helst”

Dette kan du gjøre når som helst i løpet av prosessen, med visse forbehold til alder.

Øvelseskjøring
Øvelseskjøring er den kjøringen du gjør hjemme sammen med mamma eller pappa (eller noen andre). Dette er en av de beste investeringene du kan gjøre fordi forskning viser at de som øvelseskjører er mindre utsatt for ulykker også i tiden etter de får lappen.

Du kan starte å øvelseskjøre med moped når du er 15 år gammel.

For å starte med øvelseskjøring må du som skal lære deg å kjøre først ha trafikalt grunnkurs bevis. For å få det må du delta på et teorikurs som kalles trafikalt grunnkurs.

Her finner du oversikt over kommende kurs.

Når dere skal øvelseskjøre må den som skal lære deg å kjøre bruke en egen motorsykkel (minimum lett motorsykkel). Grunnen til at den du skal kjøre med må ha motorsykkel lappen er for din sikkerhet slik at du ikke kjører fra dem f.eks opp en bakke hvis det er vektforskjell.

Når dere kjører må dere begge ha refleksvest med rød “L” bak og toveis kommunikasjon (intercom eller handsfree mobil blir oftest brukt). Den som skal hjelpe deg å øvelseskjøre må være 25 år og ha hatt førerkortet sammenhengende i minimum 5 år på motorsykkel (minimum lett motorsykkel).

Det er ikke lov å kjøre bak med moped eller i bil!

Den som lærer bort kan kjøre både foran eller bak den som øvelseskjører alt ettersom hva du skal lære.

 For å holde utgiftene nede anbefales det å øvelseskjøre mye privat hvis du har mulighet til det og at du leser teori før de starter med opplæringen.

Våre elever får tips og hjelp av oss til hva dere bør trene på hjemme.

Søk om førerkort
Før du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette gjør du elektronisk på https://www.vegvesen.no/dinside/

Søknaden din om førerkort må være godkjent før du kan ta teoriprøven. Du må logge inn selv å se at helse og vandel er godkjent. Søknaden din er gyldig i 6 måneder. Går søknaden ut må du fornye den.

 

Del 1

Dette er det første du må igjennom på veien din til lappen.

Trafikalt grunnkurs
Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta et teorikurs som heter trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs sier vi ifra til statens vegvesen slik at du får et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

For å delta må du ha fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teorikurs fordelt på 17 skoletimer og handler om disse temaene:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket (foregår kun i vinterhalvåret).

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Unntak: Hvis du er over 25 år behøver du kun førstehjelp, tiltak ved ulykke og trafikant i mørket (mørkekjøring).

Du trenger kun å gjennomføre trafikalt grunnkurs 1 gang og da er det gyldig for alle de lette førerkortklassene (f.eks moped, motorsykkel og bil). 

Vi har trafikalt grunnkurs fire dager etter hverandre og den femte dagen med trafikant i mørket setter vi opp en kveld som passer for deg.

Trafikant i mørket (mørkekjøring)
Dette er et kurs for å bli bevisst på de begrensninger vi har ved det å gå og kjøre i mørket og hvordan vi kan unngår ulykker.

Vi starter først med teori på trafikkskolen. Så skal vi ut  å se på risikosituasjoner ved det å kjøre/gå i mørket og ha en demonstrasjon med lysbruk. Her vil vi stå litt utendørs så husk å kle deg etter været. Etter demoen drar vi tilbake på trafikkskolen for en oppsummering.

Elevene kjører ikke selv, men sitter på med en trafikklærer. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter og foregår på kveldstid fordi vi er avhengig av at det er mørkt ute for å få gjennomført demonstrasjon.

Tar du trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret (16. mars – 31. oktober) får du lov til å vente til høsten før du tar trafikant i mørket. Dette er fordi det ikke blir mørkt før veldig sent i sommerhalvåret. I dette tilfellet er trafikalt grunnkurs beviset kun gyldig til 31 oktober.

Når du da tar trafikant i mørket blir det trafikale grunnkurs beviset gyldig igjen.

Hvis du tar trafikalt grunnkurs om vinteren (1 november og 15 mars) må du ha trafikant i mørket i tillegg til det trafikale grunnkurset før du får gyldig trafikalt grunnkurs bevis.

Vi har tilbyr trafikant i mørket fra starten av oktober til midten av mars.

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Grunnkurs moped

Kurset er teoretisk og foregår i klasserom. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter.

Dette er en kort innføring i hva det vil si å kjøre moped.

Dette er er temaene i grunnkurs moped:

Reglene for å ta lappen med moped, hva du må igjennom av opplæring, mopedførerens kapasitet og hvilke krav trafikken stiller til deg, fokus på å redusere risiko ved å kjøre moped, hvordan du kan kle deg når du kjører med tanke på sikkerhet, eier og brukeren av mopedens ansvar og du vil lære om begrepene sikker, strategisk og taktisk kjøring.

Neste kurs finner du her http://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Del 2

Her trener man på å beherske det å kjøre selve mopeden så godt at man kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter og trafikkreglene

Kjøreteknisk del
Her skal du lære deg mer om mopeden og trene på øvelser for å lære deg å kjøre den.

Her øver du også på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, speilbruk, brems og svinging.

Du skal bli så flink til å kjøre selve mopeden at du kan rette oppmerksomheten mot andre i trafikken og trafikkreglene.

Dette gjøres ved at vi prøver å automatisere handlinger. Det vil si at du gjør noe så mange ganger at du ikke trenger å bruke så mye kapasitet på det lenger (f.eks du tenker neppe på hvordan du skal pusse tennene dine?).  Du må også ha gode rutiner for å se deg for (få med deg kryss, speilbruk og blindsone).

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre. Opplæringen kan gjennomføres med inntil 3 elever.

Målet for trinn 2 (Kjøreteknisk del)
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra ditt eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Du skal gjennom hele trinnet drøfte din egen motivasjon og vilje til å bruke kunnskaper og ferdigheter som du lærer deg gjennom trinnet. Du skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, mopeden.

Du skal kunne:

 1. gjøre seg klar for kjøring
 2. utføre igangsetting og stans, (giring), styring og bremsing i områder med liten trafikk
 3. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
 4. utføre aktuell sikkerhetskontroll av mopeden.
Trinnvurdering
Når du kan kjøre mopeden så sikkert at du klarer å ha fokus på å løse trafikale situasjoner på en trygg måte kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering. En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 2 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Lærern skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.

Trinnvurderingen gjennomføres kun med en elev.

Se “målene for trinn 2”

Del 3

Her skal du kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Trafikal del
Her fokuserer du på det å lese situasjoner, oppfatte risiko, tilpasse hastighet, trafikkregler og samhandling med andre i trafikken.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre.

Opplæringen kan gjennomføres med inntil 3 elever.

Målet for trinn 3 (Trafikal del)
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen i trinn 4.

Du skal kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. Du skal gjennom hele trinnet drøfte din egen motivasjon og vilje til å bruke kunnskaper og ferdigheter som du lærer deg gjennom trinnet.

Du skal vurdere din egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Du skal kunne:

1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

3. gjøre rede for tydelig, sikkert og effektiv atferd i trafikken, i ulike vegmiljø og de regler som gjelder for mopedkjøring

4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting og presis kjøreteknikk

5. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø

6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi

7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket

8. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter

Trinnvurdering

Når du kan trafikkreglene og kan kjøre kjøre mopeden selvstendig i de fleste trafikkmiljø på trygg måte med fokus på lav risiko kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering.

En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 3 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Lærern skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.

Trinnvurderingen gjennomføres kun med en elev.

Se “målene for trinn 3”

Del 4

Avsluttende opplæring. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

Sikkerhetskurs i trafikk

Dette er ikke et kurs for å lære om trafikkregler, men et kurs i å kjøre med lav risiko, bli bevisst på hvordan man blir oppfattet av andre og hvordan du kan ta høyde for andres feil slik at du risikoen blir mindre når du kjører i trafikale situasjoner. (Handlingsrom, selvinnsikt, Kryssulykker, kjørestrategi)

Sikkerhetskurs vei

Dette er en videreføring av det å vurdere risiko og kjøre med så lav risiko som mulig, men mer rettet mot kjøring på landevei.

Siden mopeder kun skal gå i 45 km/t er det risiko knyttet til det å kjøre på slike veier med høyere hastighet i forhold til det å bli forbikjørt, innhentet av de bak og det å selv kjøre forbi.

Vi fokuserer her på å kjøre økonomisk og miljøvennlig i forskjellig trafikkmiljø, samarbeide med andre trafikanter, forutse og oppfatte og motvirke risiko for møteulykker, å bli forbikjørt og å kjøre forbi.

Teoriprøven (lappen)
For å ta teorien til moped må du være fylt 16 år og ferdig med all opplæringen. Dette er fordi du får førerkortet når du består teoriprøven.

Prøven tas på en trafikkstasjon (nærmest for oss er Billingstad og Drammen) og du trenger ikke å bestille tid på forhånd.

På Billingstad er det “drop in” på hverdager. Mandag: kl. 09.00-13.00, Onsdag og fredag: kl. 08.00-13.00. Ferier kan påvirke åpningstiden.

Før du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette gjør du elektronisk på https://www.vegvesen.no/dinside/

Søknaden din om førerkort må være godkjent før du kan ta teoriprøven. Du må logge inn selv å se at helse og vandel er godkjent. På “dinside” kan du også se oversikt over all opplæringen din og om den er rapportert inn til statens vegvesen.

Du må ha med deg gyldig legitmasjon og penger til å betale for teoriprøven (ikke kredittkort) Oversikt over vegvesenets priser finner du her https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser.

Teoriprøven på moped består av 30 spørsmål og du må ha 25 riktige for å bestå.

Du har 60 minutter til disposisjon. Når du får et spørsmål får du flere alternativer, men kun ett svar er riktig. Hva slags temaer du kan bli spurt om finner du her: Temaliste for moped

Normalt er teoriprøven skriftlig, men ved lese- og skrivevansker kan det søkes om å ta teoriprøven muntlig. Trenger du å ta teoriprøven muntlig? Da kan søke om tilrettelagt prøve. 

Lesing til teoriprøven gjøres som et selvstudie. Du kan få kjøpt teoribøker på trafikkskolen eller i bokhandel.

For å se hvordan teoriprøver gjennomføres kan du benytte deg av tester på nettet.

Vi anbefaler www.teoritentamen.no

Fant du ikke det du lette etter her? Sjekk ut vår FAQ for spørsmål og svar!

Er du klar til å ta førerkort?

Pin It on Pinterest