Motorsykkel

Klasse A1 – slagvolum på maks 125 cm3 og en effekt på maks 11 kW.

grey Honda a1 motorcycle parked 125cc

Grunnkurs motorsykkel – 1050

Trinnvurdering trinn 2 – 990

Trinnvurdering trinn 3 – 990

Sikkerhetskurs i trafikk – 3380

Sikkerhetskurs vei – 4225

Kjøretime a 45 min – 990

 

Førerprøve (oppkjøring) på Billingstad – 2900

Gebyrer til statens vegvesen finner du her: Gebyrer

 

Vi tar høyde for prisjusteringer og feil i teksten. 

Dette er priser per 1 januar 2022.

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Dette er det første obligatoriske du må igjennom på veien til mc lappen. Før du kan starte å øvelseskjøre må du ha et obligatorisk teorikurs som heter trafikalt grunnkurs.

For å delta på dette kurset må du ha fylt 15 år.

Når kurset er fullført sier vi ifra til statens vegvesen slik at du får et digitalt trafikalt grunnkurs bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk teorikurs fordelt på 17 skoletimer og handler om disse temaene:
 
  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikant i mørket (foregår kun i vinterhalvåret).
 
Unntak: Hvis du er over 25 år behøver du kun førstehjelp, tiltak ved ulykke og trafikant i mørket (mørkekjøring).
 
Du trenger kun å gjennomføre trafikalt grunnkurs en gang og da er det gyldig for alle de lette førerkortklassene (moped, motorsykkel og bil).
 
Vi har trafikalt grunnkurs fire dager etter hverandre og den femte dagen med trafikant i mørket setter vi opp en kveld som passer for deg.

 

For å få lov å starte med mc opplæring på en trafikkskole må du ha  Grunnkurs for motorsykkel
Kurset er teoretisk og foregår i klasserom. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter.
 
Dette er en kort innføring i hva det vil si å kjøre motorsykkel.
 
Dette er noe av hva kurset omhandler:
 
Reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen. Analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper. Drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse
 
 
Kjøreteknisk del
Her skal du lære deg mer om lett motorsykkelen og trene på øvelser for å lære deg å kjøre den.
 
Her øver du på kjøretekniske ferdigheter som igangsetting, giring, stans, speilbruk, brems og svinging.
 
Du skal bli så flink til å kjøre selve motorsykkelen at du kan rette oppmerksomheten mot andre i trafikken og trafikkreglene.
 
Dette gjøres ved at vi prøver å automatisere handlinger. Det vil si at du gjør noe så mange ganger at du ikke trenger å bruke så mye kapasitet på det lenger.
 
Du må også ha gode rutiner for å se deg for (få med deg kryss, speilbruk og blindsone).
 
Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.
 
Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din er videre.
 
Trinnvurdering trinn 2
Når du kan kjøre motorsykkelen så sikkert at du klarer å ha fokus på å løse trafikale situasjoner på en trygg måte kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering.
 
En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt.
 
Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 2 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Læreren skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.
Her skal du kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Trafikal del MC
Her fokuserer du på det å lese situasjoner, oppfatte risiko, tilpasse hastighet, trafikkregler og samhandling med andre i trafikken.
 
Opplæringen kan skje på en trafikkskole, hjemme eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre hjemme. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.
 

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre

Du skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.
 
Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. 
 
Du skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.
 
Du skal
 
1. gjøre rede for trafikksystemet og trafikantgrupper
 
2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering 3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken, herunder kjøring i tunnel og de regler som gjelder for motorsykkelkjøring
 
4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting 5. anvende presis kjøreteknikk for styring og bremsing av motorsykkelen
 
6. mestre å kjøre tydelig og bestemt i bolig, tettsted og bymiljø
 
7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 
8. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 
9. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter
Trinnvurdering trinn 3
Når du kan trafikkreglene og kan kjøre kjøre motorsykkelen selvstendig i de fleste trafikkmiljø på trygg måte med fokus på lav risiko kan du høre med læreren din om du er klar for en trinnvurdering.
 
En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 3 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt. Lærern skal gi deg tilrådning i spørsmålet om du kan kjøre trygt nok for å få et godt utbytte av neste trinn.
Sikkerhetskurs trafikk
Dette er ikke et kurs for å lære om trafikkregler, men et kurs hvor du videreutvikler det du har jobbet med i trinn 3. 
 
Kjørestrategi og taktikk, kjøre tydelig og bli bevist på hvordan du blir oppfattet av andre, oppdage og minimere farer, handlingsom.
 
Sikkerhetskurset består av 4 skoletimer hvor minimum 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser, resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering 
Avsluttende opplæring. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 
 
Sikkerhetskurs vei
Dette er en videreføring av det å vurdere risiko, men mer på landevei. Her er det både teori før kjøring og oppsummering etter endt kjøring (forbikjøring, handlingsrom, kjørestrategi, planlegge kjøretur, refleksjon av egen risikoforståelse og kjøremåte).
 
I klasse A1 er sikkerhetskurs på veg på 5 skoletimer, hvorav minimum 4 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Klasse A2 – maks effekt 35kW

Obligatorisk grunnkurs 1050

Trinnvurdering Trinn 2 – 990

Trinnvurdering Trinn 3 – 990

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – 5050

Sikkerhetskurs vei – 4225

Utvidelse A1 til A2 uten førerprøve – 1500

Kjøretime a 45 min – 990

Førerprøve (oppkjøring) på Billingstad – 2900
Gebyrer til statens vegvesen finner du her: Gebyrer

 

Vi tar høyde for prisjusteringer og feil i teksten. Dette er priser per 1 januar 2022.

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Klasse A

Obligatorisk grunnkurs 1050

Trinnvurdering Trinn 2 – 990

Trinnvurdering Trinn 3 – 990

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – 5050

Sikkerhetskurs vei – 6015

Utvidelse A2 til A – 4400

Kjøretime a 45 min – 990

Førerprøve (oppkjøring) på Billingstad – 2900
Gebyrer til statens vegvesen finner du her: Gebyrer

 

Vi tar høyde for prisjusteringer og feil i teksten. Dette er priser per 1 januar 2022.

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Det første du må igjennom på veien til lappen er 
Grunnkurs MC.

Kurset er teoretisk og foregår i klasserom. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter.

Dette er en kort innføring i hva det vil si å kjøre motorsykkel.

Dette er noe av hva mc grunnkurs omhandler:

Reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen. Analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper. Drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse

Neste kurs finner du her:

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Kjøretimer og obligatorisk opplæring avtales direkte med lærer.

Vi setter gjerne opp en plan sammen med deg. For å ha grunnlag for å uttale oss om hvordan vi skal legge opp opplæringen din må vi ha en time med deg hvor vi kartlegger hva slags kunnskap og erfaring du har.

Roy Holtet: 90104959

Mia Dirdal: 46959500

Pin It on Pinterest