+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

Føreropplæringskonferansen i Trondheim 2018

Roy og Mia deltok på årets konferanse og ønsker å dele noen av høydepunktene med dere fra disse dagene.

Først startet Lasse Lager fra samferdselsdepartementet med et foredrag om norsk transportplan:

I Norge har vi de 3 siste årene vært ledende på trafikksikkerhet, men vi ønsker fremdeles å bli bedre.

I norsk transportplan har vi to etappe mål. Innen år 2024 ønsker vi å ha maks 500 drepte og hardt skadde i trafikken. Innen år 2030 ønsker vi maksimalt 330 drepte og hardt skadde.

Samferdselsdepartementet er teknologioptismter og håper at teknologi kan være med på å hjelpe oss med å nå dette målet.

Kjøretøyene og veiene blir sikrere, men like skjer det ulykker. Førerfeil er ofte hovedgrunnen til ulykkene.

Utfordringen med teknologien nå er at teknologien ikke er feilfri og regelverket rundt dette ikke er går like raskt som teknologien (f.eks føreransvar).

I dag kan du som privatperson drive med utprøvning av den nye bilen din på veien med autopilot selv om teknologien fremdeles har utfordringer. Det vil også være en utfordring med blandingstrafikk. Eldre og nye biler sammen i trafikken.

 

Photo by Roberto Nickson (@g)

Alexander Erikson (TØI) snakket om samspillet mellom mennesket og teknologi

Vi får avanserte førerstøttesystem. Vi har fem nivå med autonomi.

Disse har vi i trafikken i dag:

Level 0: Biler som er biler som ikke har noen førerstøtte system (20-30 år gamle biler)

Level 1: Biler med førerstøtte systemer som abs, antispinn, antiskrens og cruisekontroll

Level 2: Bilen kan parkere, styre og bremse av selv, men føreren må fremdeles passe på og må gripe inn der det er nødvendig siden systemene ikke er så utviklet at de takler alle situasjoner og værforhold. (f.eks tesla)

Disse blir det mer av i fremtiden:

Level 3:  Bilen gjør alt selv, men du som fører må passe på for å gripe inn hvis systemet eller bilen ikke fungerer som den skal.

Level 4: Bilen gjør alt selv og du som fører trenger ikke å være tilgjengelig.

De forsker nå mye på hva de kan gjøre for at systemene skal forstå flere situasjoner og hvordan vi som førere skal holde oss fokuset når systemet fungerer bra slik at vi er forberedt hvis noe skulle gå galt. Enkelte bilforhandlere (Volvo) ønsker å hoppe over level 3 og gå rett til level 4 for å slippe utfordringene med å ha en fører som skal gripe inn.

Are Søby Vindfallet (Making view) snakket om hvordan vi kan bruke VR briller i undervisning.

De har testet ut VR briller på en 5 klasse i matematikk og det har gitt svært gode resultater. Alle elevene fikk oppgaver tilpasset sitt nivå og undervisningen blir presentert mer som et spill. I dette tilfellet fikk de belønninger av å løse oppgavene slik de får når de gamer andre spill i fritiden. De elevene som var tidligere synes matematikk var utfordrende gjorde det veldig bra med denne type undervisning. Kombinasjonen av belønningsystemet, at oppgavene ble tilpasset nivået og at de fikk alt presentert visuelt gjorde at de ble mer motiverte.

De ønsker nå å kunne gjøre det samme med trafikkundervisning. Ved å presentere ulike situasjoner du du kanskje ikke normalt ville fått mulighet til å trene på. Dette skal da være et supplement til den praktiske opplæringen.

Photo by Uriel Soberanes

Tore Johannesen (trafikkforum) snakket om hvordan vi kan digitalisere undervisningen ved å bruke TABSGO

Trykk på bilde for å se mer om TABSGO. Dette tilbyr vi til alle våre moped og bilelever.

Erik Stenbråten og Tore Johannesen (trafikkforum) snakket om hvordan vi kan ha mer fokus på førerstøtte systemer i undervisningen på bil

Erik og Tore gikk i gjennom de ulike systemene som er på nye biler i dag og hvordan dette kan brukes i undervisningen.

Vi gleder oss til å vise elevene våre dette!

Petter Wigum (nord universitet) snakket om førerstøttesystemer på motorsykkel

Her kommer det mye spennende slik som på bil. Blant annet adaptiv cruice controll, motorsykkel stabilitets system og hjelmer med innebygget display hvor du kan se hastighet, GPS, mulitmedia og lignende.

 

Pin It on Pinterest