+47 46 95 95 00 info@way2ride.no

Veien til tung-lappen (Klasse A)

“Når som helst”

Dette kan du gjøre når som helst i løpet av prosessen, med visse forbehold til alder.

Øvelseskjøring

 Forskning viser at de som øvelseskjører er mindre ulykkesutsatt også i tiden etter de tar førerkort.

For å starte øvelseskjøring må du først ha trafikalt grunnkurs bevis eller førerkort i en annen klasse. Trafikalt grunnkurs bevis får du etter at du har deltatt på trafikalt grunnkurs. Her finner du oversikt over kommende kurs hos oss. 

Har du førerkort(bil/moped/lett mc) kan du starte å øvelseskjøre og da bruker du førerkortet ditt isteden for et trafikalt grunnkursbevis.

Husk!

 • Når du øvelseskjører kan den som skal lære deg å kjøre sitte på med deg eller bruke en egen motorsykkel (minimummotorsykkel). Hvis dere skal sitte på samme sykkel sjekk nyttelasten i vognkortet først.
 • Den som skal hjelpe deg å øvelseskjøre må være 25 år og ha hatt førerkortet på mellomtung eller tung motorsykkel sammenhengende i minimum 5 år.
 • Når dere kjører sammen så er det den du øvelseskjører med som er fører av motorsykkelen
 • Når dere kjører må dere begge ha refleksvest med rød “L” bak og toveis kommunikasjon (intercom eller handsfree mobil blir oftest brukt).

Den som lærer bort kan kjøre både foran eller bak den som øvelseskjører alt ettersom hva som er hensiktsmessig.

For å holde utgiftene nede anbefales det å øvelseskjøre privat hvis du har mulighet til det og at du leser teori før de starter med opplæringen.

Våre elever får tips og hjelp av oss til hva som bør mengde trenes privat.

 
Teoriprøven

For å ta teorien for motorsykkel må du være fylt 15 år og 6 måneder. Du kan ta teorien selv om du ikke har startet på opplæringen.

Prøven tas på en trafikkstasjon (nærmest for oss er Billingstad og Drammen) og du trenger ikke å bestille tid på forhånd.

På Billingstad er det “drop in” på hverdager. Mandag: kl. 09.00-13.00, Onsdag og fredag: kl. 08.00-13.00. Ferier kan påvirke åpningstiden.

Før du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette gjør du elektronisk på https://www.vegvesen.no/dinside/

Søknaden din om førerkort må være godkjent før du kan ta teoriprøven. Du må logge inn selv å se at helse og vandel er godkjent. På “dinside” kan du også se oversikt over all opplæringen din og om den er rapportert inn til statens vegvesen.

Du må ha med deg gyldig legitmasjon og penger til å betale for teoriprøven (ikke kredittkort) Oversikt over vegvesenets priser finner du her https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser.

Teoriprøven på motorsykkel er den samme uansett om du skal ha lett, mellom tung eller tung motorsykkel. Prøven består av 40 spørsmål og du må ha 34 riktige for å bestå.

Du har 90 minutter til disposisjon. Når du får et spørsmål får du flere alternativer, men kun ett svar er riktig. Hva slags temaer du kan bli spurt om finner du her: Temaliste for motorsykkel

Normalt er teoriprøven skriftlig, men ved lese- og skrivevansker kan det søkes om å ta teoriprøven muntlig. Trenger du å ta teoriprøven muntlig? Da kan søke om tilrettelagt prøve.

Lesing til teoriprøven gjøres som et selvstudie. Du kan få kjøpt teoribøker på trafikkskolen eller i bokhandel.

For å se hvordan teoriprøver gjennomføres kan du benytte deg av tester på nettet.

Vi anbefaler www.teoritentamen.no

Del 1

Dette er det første du må igjennom på veien din til lappen.

Grunnkurs MC

Kurset er teoretisk og foregår i klasserom. Kurset varer i 2 timer og 15 minutter.

Dette er en kort innføring i hva det vil si å kjøre motorsykkel.

Dette er noe av hva mc kurs omhandler:

Reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen. Analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper. Drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse

Neste kurs finner du herhttp://way2ridetrafikkskole.tabs.no/kursoversikt

Del 2

Her trener man på å beherske det å kjøre selve bilen så godt at man kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter og trafikkreglene

Kjøreteknisk del

Her øver du også på kjøretekniske ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, speilbruk, brems og svinging.

Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Hvor mange kjøretimer du må ha må tilpasses dine forutsetninger og hvor mye du har mulighet øvelseskjøre privat. Kjøretimer kan være påkrevd. Det er viktig å nå målet for trinnet før du går videre til neste trinn.

Opplæringen settes opp med læreren din og læreren din hjelper deg med hva du skal trene på og hva planen din vil være videre.

Målet for trinn 2

 

Du skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Du skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, motorsykkelen.

Du skal

1. gjøre rede for motorsykkelens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø

2. gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

3. gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav

4. gjøre seg klar for kjøring

5. utføre igangsetting og stans, giring, styring og bremsing i områder med liten trafikk

6. beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

7. utføre aktuell sikkerhetskontroll av motorsykkelen.

 

Trinnvurdering

Den obligatoriske trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinnet. Hensikten med trinnvurderingen er å gi deg anledning til selv å ta stilling om målene for trinnet er nådd tilstrekkelig godt til at det er grunnlag for å ha utbytte av opplæringen i neste trinn. Læreren skal dessuten gi sin tilråding i spørsmålet om du har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 2 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt.

Del 3

Her skal du kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Trafikal del

Her fokuserer du på det å lese situasjoner, oppfatte risiko, tilpasse hastighet, trafikkregler og samhandling med andre i trafikken.

Målet for trinn 3

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen i trinn 4 (sikkerhetskurs vei).

Du skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Du skal

 1. gjøre rede for trafikksystemet og trafikantgrupper
 2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken, herunder kjøring i tunnel og de regler som gjelder for motorsykkelkjøring
 4. anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 5. anvende presis kjøreteknikk for styring og bremsing av motorsykkelen
 6. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
 7. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 8. mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 9. mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Trinnvurdering

Den obligatoriske trinnvurderingen gjennomføres mot slutten av trinnet. Hensikten med trinnvurderingen er å gi eleven anledning til selv å ta stilling om målene for trinnet er nådd tilstrekkelig godt til at det er grunnlag for å ha utbytte av opplæringen i neste trinn. Læreren skal dessuten gi sin tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring. En trinnvurdering varer 45 minutter og innholder en forsamtale, kjøring og en samtale etter at du har kjørt. Du skal selv vurdere om du har nådd målene i trinn 3 eller om du trenger mer trening før du begynner på neste trinn. Her vektlegges god selvinnsikt.

Sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk

Et kurs på lukket bane (ikke racing bane) Gjennom kurset skal du videreutvikle din presise kjøreteknikk ved hjelp av ulike øvelser på banen i ulike hastigheter.

Gode arbeidsvaner og teknikker for bremsing og styring av motorsykkelen skal være etablert før kurset gjennomføres. Kurset er på 4 undervisningstimer. Av dette gjennomføres 3 timer som en sammenhengende praktisk øving på bane eller lukket område, resterende tid fordeles til planlegging, refleksjonspauser og oppsummering

Del 4

Avsluttende opplæring. I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.

Sikkerhetskurs vei

På sikkerhetskurs vei (langkjøring) skal du videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen. Du skal blandt annet kjøre tydelig, sikkert og selvstendig over lengre strekninger i krevende og variert miljø.

I klasse A er sikkerhetskurs på veg på 8 undervisningstimer, hvorav minimum 4 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering

Praktisk prøve

Denne kan tas etter at all opplæring er gjennomført og teoriprøven er bestått. Fra mai til september på østlandet.

Du bestiller tid for oppkjøring på https://www.vegvesen.no/dinside/. Der kan du gi oss fullmakt hvis du ønsker at vi skal bestille for deg. Bestiller du selv husk at vi må ha beskjed med en gang for å kunne sette av tid til å bli med. Vi blir ikke varslet av vegvesenet når du bestiller time. Du har oppkjøringen med en sensor som jobber på trafikkstasjonen.

Det tar vanligvis rundt 60 minutter. Du har først en klargjøring med sensor. Du utføre en kontroll før kjøring (daglig kontrollI) og sikkerhetskontroll på motorsykkelen ved at du får spørsmål av sensor. Dette gjør du før du starter å kjøre. Etter dere har sett på sykkelen skal du kjøre igjennom alle 5 kjøregårdsøvelsene to ganger hver. Etter kjøregården forsetter kjøringen i trafikken. Noen ganger sitter sensor på med deg (30% av gangene, men avhenig av vekt). Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre, og du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Hvor man skal kjøre bestemmes av et dataprogram før sensor kommer ut til prøven. Disse rutene er nøye planlagt for å teste den som kjører opp i forskjellige trafikksituasjoner og trafikkmiljø. Du får beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er ferdig. Det er helhetsinntrykket som avgjør resultatet av førerprøven.

Oppkjøringen gjennomføres med den skolesykkelen du har brukt under opplæringen din.

Vi pleier alltid å ha en oppvarmingstime i forkant av oppkjøringen. Læreren er da med deg til trafikkstasjonen og er der sammen med deg helt til oppkjøringen starter og sensor møter deg.  Når man har praktisk prøve må du ha med gyldig legitimasjon og penger til gebyret til trafikkstasjonen.

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/gyldig-legitimasjon

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Utvidelse

Har du lett-lappen og ønsker å utvide til mellomtung eller tung, må du gjennom et par ting. 

Utvidelse fra A1 til A

Ved utvidelse fra klasse A1 direkte til A skal eleven gjennomføre trinnvurdering og obligatoriske kurs for klasse A på trinn 3 og 4. Det vil si kurs i presiskjøreteknikk, trinnvurdering trinn 3 og sikkerhetskurs på vei for tung motorsykkel..

Utvidelse fra A2 til A

Ved utvidelse fra klasse A2 til klasse A skal eleven gjennomføre obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A jf. § 9-24 og § 9-25.

Elever fylt tjuefire år med mindre enn to års førerett i klasse A2, kan erverve førerett i klasse A ved å gjennomføre minst 7 timers obligatorisk kurs og praktisk prøve. Dette kurset kan også gjennomføres av elever fylt tjuetre år med mindre enn ett års førerett i klasse A2.

Fant du ikke det du lette etter her? Sjekk ut vår FAQ for spørsmål og svar!

Priser tung motorsykkel

Vi har delt inn prisene etter samme deler som over. Vi har ikke pakkepriser tilgjengelig.

Du betaler kun for det du trenger.

 

"Når som helst"

Kjøretime 925

 

 

Del 1

Grunnkurs motorsykkel (mc kurs) 990

Del 2

Trinnvurdering 925

 

 

Del 3

Sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk + baneleie 5050
Trinnvurdering 925

Del 4

Sikkerhetskurs vei  6015
Førerprøve på Billingstad (oppkjøring) 2900

Priser per 1 mars 2019. Vi tar forbehold om feil og prisendringer.

Kjøretimer kan være påkrevet

Gebyrene til statens vegvesen finner dere her 

Er du klar til å ta førerkort?

 

Pin It on Pinterest